Vardak je nejrizikovější z afghánských oblastí, kde působí české jednotky. Útoky jsou tam na denním pořádku. Většinou jde o útoky pomocí nastražených náloží.

Tábor OMLT ve Vardaku

Tábor OMLT ve Vardaku

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Tábor OMLT ve Vardaku

Tábor OMLT ve Vardaku

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Trosky auta afghánských vojáků zničeného explozí nastražené nálože

Trosky auta afghánských vojáků po explozi nastražené nálože

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

V oblasti v okolí základny vede důležitá silnice, kolem níž je zelená oblast. Právě v porostu snadno útočníci mizí a jen málokteré se podaří dopadnout při činu a dokázat jim ho.

Autopark v táboře OMLT ve Vardaku

Autopark v táboře OMLT ve Vardaku

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Předsunuté stanoviště ve Vardaku

Předsunuté stanoviště ve Vardaku

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Ke střežení silnice byly vybudovány předsunuté pozice. V případě útoků lze také nasadit dělostřelectvo, minomety má americká i afghánská armáda.

Americký minomet ve Vardaku

Americký minomet ve Vardaku

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Tábor OMLT ve Vardaku

Vozidlo MRAP ve Vardaku

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Počet obětí také pomáhá snížit nasazení moderní techniky, jako jsou vozidla MRAP. Ta jsou konstruována tak, aby odolala explozím náloží i přepadům. Vozidla mají dno tvarované tak, aby se síla exploze odvracela do stran. Jsou chráněna i proti útokům RPG.