Přestože bin Ládin nenáviděl USA a kritizoval kapitalismus, chtěl uplatnit postupy typické pro americké společnosti, jako byla ochranka Blackwater, která se po skandálu s vraždami Iráčanů přejmenovala na Xe Services LLC, nebo letecká společnost Valujet, jež se po nehodě DC-9 z roku 1996 proměnila v AirTran.

Podle bin Ládina bylo také problémem, že název al-Kaída v sobě neměl žádný náboženský význam, který by konvenoval muslimům na celém světě.

Podle něj by mohly lépe fungovat názvy Tajfát at-Tavhíd Val-Džihád (Skupina pro monoteismus a džihád) nebo Džamaat l´Adát al-Chalífát ar-Rašída (Skupina za obnovení chalífátu) .

Organizaci chyběl v názvu odkaz na islám

Podle něj bylo problémem, že původní název al-Káida al-džihád (základna pro svatou válku) byl zkrácen na samotné al-Káida.

Vypuštění slova džihád podle něj umožnilo Západu snáze tvrdit, že nebojují s islámem. Podle něj by bylo dobré - když už ne síť přejmenovat – tak se vrátit k původnímu názvu. Džihád (dosl. úsilí) je nedílnou součástí islámu a svatá válka neznamená jen boj, tedy džihád mečem, jak to lidé na Západě občas chápou. V jeho čtyřech složkách je vedle šíření islámu slovem a jeho obrana mečem i přemáhání hříchu a charitativní činnost.

Pro radikály ale mělo jméno al-Káida význam. Salafistická skupina pro kázání a boj se přejmenovala na Al-Káidu v Maghribu. Irácká Zarkávího skupina Tavhíd a Džihád se zas přejmenovala na Al-Káidu v Iráku. Pak ustavila Islámský stát v Iráku.

Bin Ládin ovšem nepronikl natolik do západního myšlení, aby si uvědomil, že klíčové jsou výsledky. Mnoho rockových hudebníků s odstupem říká, že názvy jejich kapel, které vymysleli jako teenageři, nejsou nijak povedené. A přesto si popularitu drží.

Americký prezident Barack Obama sdělil, že poznámky a dopisy zabavené v bin Ládinově skrýši v Abbottábádu ukázaly, pod jak velkým tlakem byla al-Káida.
Vyšetřovatelé ale neví, komu byl dopis určen. Zřejmě někomu ze špiček organizace, protože bin Ládin komunikoval víceméně jen s Ajmánem Zavahrím, který ho nyní nahradil, a Mustafou Abú Jazídem, jenž zaujímal pozici čísla tři.

V jednom dopisu poslaném Ajmánu Zavahrím před několika lety psal, že obraz al-Káidy je pošramocen kvůli útokům v Iráku, jejichž oběťmi jsou muslimové.