Rozpočet ještě v dubnu projedná parlament a mohl by být uplatněn v průběhu května.

Vláda uvedla, že nevydá dluhopisy, aby se neprohloubil dluh veřejných financi, který je dvojnásobkem HDP. Nemíní si ani půjčovat . Rozpočet bude mimo jiné financován 2,5 biliónem jenů z rezerv penzijních fondů a z peněz, které byly odloženy stranou na podporu rodin s dětmi, aby se omladila populace.

Vláda také odhadla, že rekonstrukce země po zemětřesení přijde na astronomickou částku 25 biliónů jenů.

V aktuálním krizovém rozpočtu jsou vyčleněny peníze na výstavbu dočasných přístřeší pro lidi, kteří ztratili střechu nad hlavou. Těch je asi čtvrt miliónu. Další částky půjdou na obnovu infrastruktury.