Varování týkající se jaderných elektráren v jedné ze seizmicky nejaktivnějších oblastí na světě byla vznesena během zasedání skupiny pro jadernou bezpečnost zemí G8 v Tokiu v prosinci 2008.

Nejmenovaný jaderný expert MAAE tehdy upozornil, že Japonsko má s elektrárnami vážný problém, neboť hrozí riziko jaderné havárie v případě silného zemětřesení. Japonská vláda slíbila zavedení nových bezpečnostních opatření. Ve Fukušimě 1, odkud se nyní šíří radiace, například zřídila nové krizové středisko. Elektrárna nicméně byla připravena přestát otřesy o síle sedmi stupňů Richterovy škály, páteční zemětřesení ale mělo intenzitu devíti stupňů.

„Zástupce MAAE uvedl, že bezpečnostní předpisy pro případ zemětřesení byly v uplynulých 35 letech jen třikrát upraveny. Mluvčí rovněž poznamenal, že nedávná zemětřesení v některých případech překročila projektované kapacity jaderných elektráren a že je to vážný bezpečnostní problém,“ uvádí americká depeše z března 2006.

Kabelogram rovněž zmiňuje, jak se japonská vláda snažila zvrátit soudní rozhodnutí o uzavření jedné atomové elektrárny na západě země kvůli obavám, že by zařízení nepřestálo silné zemětřesení. Soud uvedl, že je nebezpečí úniku radiace z elektrárny, která byla postavena podle zastaralých předpisů a přestojí pouze otřesy o síle 6,5 stupně Richterovy škály. Japonský úřad pro jadernou bezpečnost však podle depeše obavy nesdílel a také díky jeho posudku se vládě v roce 2009 podařilo soudní rozhodnutí zvrátit.

Jiná depeše zmiňuje omezování nákladů v souvislosti s provozem japonských elektráren kvůli tvrdému boji energetických společností i slova poslance, jenž americkým diplomatům v říjnu 2008 řekl, že ministerstva financí a obchodu a průmyslu tají menší nehody v elektrárnách.