Vyzval zároveň k důkladnému policejnímu vyšetření těchto událostí. Současně vyzval světové společenství, aby se ve světle těchto případů nenechalo odradit od shromažďování finanční pomoci pro zdevastovanou zemi.

Nejde zdaleka o první podobné podezření. Bývalý premiér Mir Zafarulláh Chán Džamalí prohlásil, že úřady nechaly úmyslně zaplavit část provincie Balúčistán, aby ochránily leteckou základnu Džakobábád, již údajně využívá americké letectvo.

Při srpnových záplavách zůstala pod vodou pětina Pákistánu, tedy území rozlohou odpovídající Anglii. Velká voda postihla 18 miliónů osob, zabila 1700 lidí a zničila dva milióny domů.

Deset miliónů osob je stále bez přístřeší. Co do zkázy se staly pákistánské záplavy nejhorší katastrofou v dějinách OSN.