UNESCO uvádí, že přibližně 75 miliónů dětí nenavštěvuje školu, ještě víc je však těch, které do školy chodí nepravidelně nebo školní docházku ukončí předčasně. UNESCO pochybuje, že za těchto stávajících podmínek se podaří splnit cíl, kterým je dosáhnout v každé zemi 50procentní úrovně gramotnosti dospělých do roku 2015.

Podle UNESCO pojem gramotnost přesahuje „pouze jednoduchou zručnost číst a psát, ale jde o komunikaci ve společnosti“. V reálu se tak myslí nabytí schopností týkajících se života ve společnosti, navazování a udržování vztahů, získávání vědomostí či používání jazyka. Gramotnost se projevuje rovněž tak, že člověk dokáže zpracovávat informace například z „papíru“, z počítače, televize, informačních tabulí a podobně.

Mezinárodní den gramotnosti je připomínán od roku 1966 z rozhodnutí celosvětového kongresu o likvidaci negramotnosti, který se sešel o rok dříve v Teheránu.