Společná komise amerických a vietnamských politiků, vědců a občanských zástupců dnes zveřejnila plán, podle kterého by měly USA a další dárci poskytovat po dobu deseti let každoročně 30 miliónů dolarů (asi 626 miliónů korun). Americká vláda by se měla na financování podílet asi z poloviny, zbylou část by měly věnovat různé nadace a další dárci.

Třetina celkové částky půjde na odstraňování toxických dioxinů z vietnamské přírody. Dioxiny zde zůstaly po používání známého herbicidu Agent Orange. Ten pokusně používaly americké jednotky, aby měly po opadání listí ze stromů lepší přehled o pohybu nepřátelských sil.

Zbylé dvě třetiny peněz budou vynaloženy na léčbu postižených osob, u nichž se předpokládá, že za jejich obtížemi stojí rovněž následky Američany rozprašovaných chemikálií.

Washington se k otázce nápravy spáchaných škod stavěl po dlouhá léta chladně. Američtí představitelé požadovali vědecké důkazy o tom, že chemikálie skutečně způsobovaly zdravotní problémy.
Armáda USA rozprášila mezi lety 1962 a 1971 nad čtvrtinou bývalého Jižního Vietnamu asi 75 miliónů litrů herbicidů. Chemikálie poničily asi dva milióny hektarů lesa a dalších 200 000 hektarů zemědělské půdy.
Dopady dioxinů na lidské zdraví jsou spojovány s rakovinou a vrozenými defekty. Vietnamský Červený kříž odhaduje, že následky používání chemikálií trpí až tři miliony osob.