„Libyjské úřady nám nepodaly žádný důvod,“ řekla Melissa Flemingová. Dodala, že se úřad snaží vyjednat své setrvání v zemi.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky působí v Libyi od roku 1991. V zemi má 26 pracovníků, kteří jsou většinou občany Libye.

Přes Libyi ročně míří tisíce běženců ze subsaharské Afriky do Evropy. Libye nemá úřad pro azylovou politiku. UNHCR migranty posuzuje a určuje, kdo dostane statut uprchlíka.