Kodex o 52 bodech zakazuje straníkům spekulovat s majetkem, brát úplatky a nadměrně rozhazovat peníze. Straničtí představitelé mají tvrdě pracovat ve prospěch lidu a vyhnout se přijímání darů či využívání svého vlivu ve prospěch příbuzných. Velkolepé svatební či pohřební hostiny nebo nákladné zahraniční cesty jsou rovněž zakázány.

Korupce čínských úředníků se stala jedním z nejpalčivějších problémů Číny. Na skutečnost, že ohrožuje legitimitu strany, upozornil i prezident Chu Ťin-tchao, poznamenala agentura AFP.

Nový kodex je první úpravou pravidel pro členy jediné strany v Číně za posledních 13 let.