Dvaatřicetiletá žena, která pracuje i jako modelka, byla za konzumaci alkoholu odsouzena také k pokutě 1400 dolarů (25 400 korun). Cílem potrestání je, aby obviněná cítila lítost a aby to sloužilo jako lekce ostatním muslimům, vysvětlil soudce.

Pití alkoholu je v Malajsii náboženským prohřeškem jen pro muslimy, kteří tvoří téměř dvě třetiny obyvatel. Viníci jsou hnáni před islámské soudy, které řeší hlavně případy spojené s rodinnými a morálními otázkami muslimů.

K bičování bývají ženy v zemi odsouzeny jen zřídka. Tento trest je zpravidla vyhrazen mužům, kteří se provinili úplatkářstvím až znásilněním. Většinou je rozsudek vykonáván speciálně trénovanými pracovníky ve věznicích, dodala AP.