V závěrečném prohlášení nejvyspělejších zemí skupiny G8 (USA, Japonska, Británie, Francie, Německa, Itálie, Kanady a Ruska), rychle rozvíjejících se ekonomik skupiny G5 (Číny, Indie, Brazílie, Mexika a Jihoafrické republiky) a Austrálie, Jižní Koreje a Indonésie se hovoří o snížení emisí skleníkových plynů jako o sdílené vizi.

Názory na to, jak toho dosáhnout, se však mezi těmito 16 zeměmi, které mají osmdesátiprocentní podíl na znečišťování planety, podle očekávání diametrálně liší.

Čína a Indie požadují, aby emise snižovaly především země G8. "Hlavní ekonomiky světa, ať už rozvinuté nebo rozvíjející se, musí bojovat se změnami klimatu v souladu s naší společnou, ale diferenciovanou odpovědností, respektive možnostmi," stojí v textu.

„Vůdčí světové ekonomiky budou muset přijmout závazky ... na dosažení střednědobých cílů na národní úrovni, aby se zásadně snížily emise, a tam, kde to bude možné, začít brzdit co nejdříve růst," uvádí se dále v textu citovaném agenturou AFP.

Rozvíjející se ekonomiky kritizují nejvyspělejší země světa

Země G5 kritizují státy G8, že činí příliš málo pro snížení emisí. Podle nich by země G8 měly snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 dokonce o 80 procent. Samy státy G5 v čele s Čínou a Indií se ale nechtějí připojit s poukazem na to, že potřebují pokračovat v hospodářském růstu.

Osm nejbohatších zemí světa ze skupiny G8 se již v úterý shodlo na nutnosti snížit emise plynů se skleníkovým efektem minimálně o 50 procent do roku 2050. Ale nestanovily konkrétnější krátkodobější cíle, které by k tomuto snížení vedly.

Státy G8 nemíní brzdit rozvoj ekonomiky

Země G8 daly v úterý také jasně najevo, že břímě omezování emisí na úkor výkonnosti ekonomiky rozhodně nosit samy nebudou.

Právě zástupci Číny a Indie ale ve středu uvedli, že jejich země zatím nejsou připraveny snížit emise skleníkových plynů, ale že jsou ochotny podniknout akce v boji proti klimatickým změnám později.

Čína a Indie žádají odklad

Čínský prezident Chu Ťin-tchao tvrdil, že jeho země bude vyvíjet úsilí o snižování emisí, ale podle vlastních pravidel. Faktický odklad přijímání potřebných kroků zdůvodnil stejně jako v minulosti tím, že Čína je rozvojová země a že její obyvatelstvo má nižší životní úroveň. Prohlásil dokonce, že emise Číny, která podle odborníků úspěšně soupeří s USA o postavení největšího světového znečišťovatele, jsou v přepočtu na obyvatele vlastně relativně nízké.

Indický premiér Manmóhan Singh ve stejném duchu řekl, že prioritou jeho země je vymýtit chudobu a že si nemůže tudíž dovolit omezovat svůj růst snižováním emisí. Prohlásil, že bohaté země G8 zatím samy nedosáhly viditelného pokroku v omezení znečišťování ovzduší a že je načase, aby šly příkladem a pustily se do radikálních opatření.