Přípravy nové ústavy provázely celý týden masové demonstrace opozice žádající odstoupení prezidenta. Návrh reformovaného základního zákona předložil zákonodárcům k projednání zástupce prezidenta Bakijeva po mnohadenních sporech a dohadování mezi provládními a opozičními poslanci. Parlament ji pak schválil ve středu ve dvou rychlých čteních více než požadovanou dvoutřetinovou většinou.

Změnu základního zákona a zajištění větší stability slíbil Bakijev hned po nástupu do čela země. Se splněním předvolebních slibů, mezi něž patřilo i to, že se vypořádá s korupcí a organizovaným zločinem, však otálel.

Demonstrace proti Bakijevovi

Opoziční síly začaly ztrácet trpělivost a začaly před týdnem pořádat pouliční demonstrace, na nichž žádaly odstoupení prezidenta a premiéra. Změnu základního zákona, jímž v zemi zůstává prezidentsko-parlamentní forma vládnutí, avšak s rozsáhlejšími pravomocemi zákonodárného sboru, považuje opozice za své vítězství.

Nyní už zřejmě nebude požadovat odstoupení vlády v čele s Felixem Kulovem. Prezident, vláda i parlament budou nadále plnit své povinnosti až do vypršení funkčního období.

Zbídačelý Kyrgyzstán balancoval na pokraji politické krize od Bakijevova nástupu k moci v roce 2005, kdy masové nepokoje donutily jeho předchůdce Askara Akajeva k rezignaci.