"Není žádných pochyb, že to byl nacistický režim, který vytvořil podmínky pro útěk a vyhnání," uvedl prezident a dodal: "Musíme trpělivě zdůrazňovat, že v Německu není žádná vážně braná síla, která by chtěla přepisovat dějiny, " dodal Köhler.

K plánu Svazu vyhnanců otevřít v Berlíně sporné Centrum proti vyhánění uvedl, že o tomto problému je třeba diskutovat se všemi východními sousedy Německa."Jejich obavy nelze ignorovat, " řekl prezident.  

Zároveň Köhler ocenil některé vstřícné kroky České republiky a Maďarska uznávající bezpráví na německých vysídlencích.

Na české straně tím měl na mysli především pamětní desku v Ústí nad Labem, připomínající německé oběti odsunu z 31. července 1945, která byla odhalena v loňském roce.