Svůj záměr papež oznámil už v roce 2017. V italské televizi TV2000 vyjádřil nelibost nad překladem modlitby. „Není to dobrý překlad, protože se v něm mluví o Bohu, který nás vede k pokušení. Bůh ale není ten, kdo nás nutí k pokušení a dívá se, jak klesáme,“ řekl svatý otce. Podle něj je to právě „Bůh, kdo nám pomůže okamžitě vstát, nikoliv satan, který nás pokouší“.

Františkovo přání zatím odsouhlasili na letošní květnové biskupské konferenci italští biskupové. Nová verze Otčenáše bude uvedena ve třetím vydání knihy Římský misál.

Text dosavadní modlitby v češtině
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Jak se k tomu postaví ostatní země a také církve, je zatím velká neznámá. V konzervativních katolických kruzích ovšem návrh vyvolává nelibost.

Nová verze Otčenáše nebude zřejmě přijata ani katolickou církví ve Velké Británii. Mluvčí katolické církve ve Skotsku řekl televizi Sky News, že plány na změnu znění Otčenáše nejsou. „Vatikán nepřevádí všechny modlitby církve do všech jazyků světa. Překlad modliteb je věcí příslušných jazykových skupin,“ řekl. V případě Velké Británie podle jeho slov „neexistují žádné plány na změnu této modlitby v anglickém jazyce“.