„Zatímco byla dosud tato povinnost do jisté míry ponechána na osobním svědomí, nyní se stává univerzálním právním ustanovením,“ řekl šéf tiskového oddělení Vatikánu Andrea Tornielli. Nařízení vstupuje v platnost 1. června.

Dominikáni mají podezření na šest případů zneužívání

V apoštolském dopise „Vos estis lux mundi“ (Jste světlem světa) se uvádí, že katolické diecéze po celém světě musejí zřídit nejpozději do června roku 2020 „jedno nebo více stálých kontaktních míst“ pro případné oznámení.

V USA kvůli zneužívání obžalovali celou diecézi

Katolická církev se ocitla kvůli případům sexuálního zneužívání katolickými kněžími, jeptiškami či členy řeholních řádů v jedné z nejhorších krizí důvěry. Během pontifikátu Benedikta XVI., předchůdce současného papeže Františka, vyšly najevo případy masivního sexuálního zneužívání dětí, které měli na svědomí klerici. Benedikt XVI. zbavil během let 2011 a 2012 kněžství téměř 400 duchovních kvůli těmto trestným činům.

Neodborný posudek znalkyně poškodil kněze obviněného ze zneužití

Papež František vyhlásil nulovou toleranci případům sexuálního zneužívání duchovními římskokatolické církve. Veřejnost ale na svatého otce tlačí a žádá, aby tyto proklamace byly následovány reálnými skutky v boji proti zneužívání dětí.