Na počátku sovětských reforem patřil Lukjanov k blízkým spojencům Michaila Gorbačova a stal se předsedou Nejvyššího sovětu SSSR (sovětského parlamentu). Záhy se ale proti němu postavil a přidal se k vůdcům puče, po jehož neúspěchu byl krátce vězněn. V parlamentu nezávislé Ruské federace pak reprezentoval komunistickou stranu, kterou pomáhal obnovit.

Lukjanov byl i členem svazu ruských spisovatelů, pod pseudonymy publikoval básnické sbírky.

V roce 1990 se Lukjanov setkal s tehdejším československým prezidentem Václavem Havlem při jeho návštěvě Moskvy.