Spolkové země, do jejichž kompetence tato činnost spadá, deportovaly od počátku roku do konce října 19 781 neúspěšných žadatelů o azyl. Nejvíce migrantů se do své rodné země vracelo z nejlidnatějšího Severního Porýní-Vestfálska (5548). Druhé nejlidnatější Bavorsko deportovalo zhruba o polovinu méně osob (2758). Berlín 962.

Na odmítnuté žadatele o azyl smí být v Německu po omezenou dobu uvalena vyhošťovací vazba. Podle odpovědi ministerstva vnitra na dotaz parlamentní frakce opoziční strany FDP, ze které list WAZ zveřejněné údaje čerpal, je ve věznicích a dalších zařízeních po celém Německu k dispozici 427 míst pro vyhošťovací vazbu. Osm ze šestnácti spolkových zemí nemá na svém území pro vazbu před deportací vůbec žádná místa. Podle vlastních údajů ale na deportacích spolupracují s jinými spolkovými zeměmi.

Demonstrace na düsseldorfském letišti proti deportaci odmítnutých žadatelů o azyl z Afghánistánu

Demonstrace na düsseldorfském letišti proti deportaci odmítnutých žadatelů o azyl z Afghánistánu

FOTO: Wolfgang Rattay, Reuters

Mluvčí FDP pro otázky migrace Linda Teutebergová v rozhovoru poskytnutém listu WAZ kritizovala nedostatečný počet míst pro vyhošťovací vazbu: „Tím stoupá riziko, že odmítnutí žadatelé o azyl zmizí a v Německu se budou trvale zdržovat ilegálně.”

Naopak opoziční Levice kritizuje nejen samotnou existenci vyhošťovací vazby, ale i deportace lidí do států, jako je například Afghánistán. Podle ní nejsou tyto země dostatečně bezpečné na to, aby do nich Německo lidi vracelo.