Komise se domnívá, že „polský zákon o Nejvyšším soudu je neslučitelný s právem Unie, protože oslabuje zásadu nezávislosti soudnictví, včetně zásady neodvolatelnosti soudců”.

Evropská komise už řadu měsíců vede s Polskem dialog o stavu právního státu v zemi v souvislosti s tamní justiční reformou. Koncem loňského roku také vyzvala členské země EU, aby se stavem vlády práva v Polsku zabývaly. [celá zpráva]

Novela zákona krom jiného snížila hranici odchodu soudců do důchodu ze 70 na 65 let. Vedla by tak k odchodu 27 ze 72 soudců. Polsko s kritikou nesouhlasí, odchod soudců do penze ale dočasně pozastavilo. [celá zpráva]

Polsku hrozí finanční postih

Reakce polské strany na výhrady nebyla uspokojující, a tak Evropská komise věc poslala k unijnímu soudu. Ten může na Polsko uvalit finanční sankce. V naprosté většině případů ale tato řízení skončí dříve, než se k evropskému soudu dostanou.