Souhlas může být ústní nebo písemný, advokáti ale upozorňují, že nejlepší pro vyhnutí se případným sporům bude písemný souhlas. Pasivita není podle zákona znamením souhlasu se sexem. „Pokud se chce člověk zapojit do sexuální aktivity s někým, kdo je neaktivní nebo má nejednoznačné signály, musí zjistit, zda je druhá osoba připravená," píše se v zákoně.

Předloha zavádí nové trestné činy, a to znásilnění či sexuální zneužití z nedbalosti, za což budou hrozit až čtyři roky vězení. „Aspekt nedbalosti se bude posuzovat v případech, kdy jedna ze stran nedá výslovný souhlas,“ tvrdí vláda.

Kritici předlohy tvrdí, že počet znásilnění se ovšem tímto zákonem rozhodně nesníží. Generální tajemnice švédské advokátní komory Anne Rambergová tvrdí, že zákon je populistický.

Švédsko se tak zařadilo mezi státy, jako je například Německo, Irsko, Belgie, Kypr, Velká Británie či Lucembursko, jejichž legislativní řád souhlas se sexuálním stykem obsahuje.