Jedná se o další krok luteránské církve, která se snaží modernizovat svou příručku popisující průběh církevních obřadů, používanou již více než třicet let.

Kněz tak dostane možnost si vybrat, jak bude během bohoslužeb hovořit o Bohu. Může je začít tradičně pojmenováním „Otec, Syn a Duch svatý“ nebo genderově neutrálním „ve jménu Boha a Nejsvětější trojice“.

Ihned vzplály spory

Stejně tak z hlediska pohlaví politicky korektní možnosti se nabízejí během modliteb či dalších obřadů provozovaných švédskou církví.

„Mluvíme o Ježíši Kristovi, ale na několika místech místo slova On používáme označení Bůh,“ potvrdila Sofija Pedersen Videkeová, tisková mluvčí švédské církve, zpravodajům britského deníku The Telegraph. „Některé modlitby jsou zkrátka genderově neutrálnější než jiné.“ Připomíná rovněž, že proti novince se neohradil žádný z kněží obou pohlaví.

Anglikánská církev vždy užívala mužský rod, když hovořila o Bohu. Budeme v tom pokračovatmluvčí anglikánské církve

Švédskou církev řídí Antje Jackelenová poté, co ji v roce 2013 zvolili jako první ženu za uppsalského arcibiskupa. Listu Dagens Nyheter řekla: „Z teologického pohledu víme, že pohlaví Boha nedokážeme určit, je mimo naše vymezení. Bůh prostě není člověk.“

Novátorský přístup švédské luteránské církve přesto vyvolal vlnu kritiky. Christer Pahlmblad, docent teologie na univerzitě v Lundu, prohlásil pro dánský deník Kristeligt Dagblad, že rozhodnutí podkopává doktrínu Nejsvětější trojice a ohrožuje vztahy s dalšími církvemi. „Není příliš chytré, pokud se švédská církev proslaví tím, že nerespektuje společné teologické dědictví,“ říká uznávaný teolog.

Anglikáni odolali

O omezení kontroverzní, spory vyvolávající terminologie uvažuje i anglikánská církev, avšak nikoli o novém přístupu k pojmenování Boha. „Anglikánská církev vždy užívala mužský rod, když hovořila o Bohu, kupříkladu v Otčenáši slova Otče náš, jenž jsi na nebesích, nebo jestliže mluví o Bohu jako o Otci, Synu a Duchu svatém. Budeme v tom pokračovat,“ zdůrazňuje její mluvčí.

Nicméně ani anglikánské církvi se nevyhnul trend po větší genderové vyváženosti. Před časem kupříkladu uveřejnila návod, který má dětem pomoci vysvětlit, čím by mohly být, a to včetně možné sexuální orientace.

Církev zůstává velmi liberální
Švédská církev zůstávala až do roku 2000 státní církví
V současnosti se k ní hlásí více než dvě třetiny obyvatel země tří korunek
Z deseti miliónů Švédů jich 6,1 miliónu pokřtili jejich duchovní
Švédská církev se vyznačuje značným liberalismem
Už téměř šedesát let v ní mohou sloužit jako kazatelé i ženy
Od roku 2009 oddává také homosexuální páry