„Bůh, jenž nás uvádí v pokušení – to není dobrý překlad. I Francouzi text změnili na ,a nenechej mě podlehnout pokušení‘. To já podléhám pokušení, není to bůh, kdo nás svádí a pak pozoruje, jak si počínáme. Otec něco takového nedělá, naopak – okamžitě pomáhá se zvednout,“ vysvětlil papež televizi TV2000 svou výhradu k italskému překladu modlitby. „To ďábel člověka uvádí v pokušení,“ shrnul.

Francouzský list Le Figaro citoval Guye de Kerimela, biskupa z Grenoblu, podle nějž původní francouzská verze otčenáše naznačovala, že bůh hodlá člověka podrobit zkoušce. „Jenomže bůh chce, aby člověk byl svobodný,“ vysvětlil. Proto také katolická církev ve Francii po více než půlstoletí schválila v textu modlitby změnu, jež vstoupila v platnost začátkem měsíce.

Jak podotkl italský list La Repubblica, rovněž italská verze bible z roku 2008 už nahrazuje doslovný překlad slovy „nenechávej nás napospas pokušení“. Římský misál z roku 1983, který stále platí, ale tuto změnu
nepřijal.