Prezident je podle ústavního soudu povinen vybrat ústavní soudce z předložených kandidátů, kteří splňují ústavou dané předpoklady na výkon funkce. „Prezident je návrhem vázán a volnou ruku má jen ve výběru v rámci navržené skupiny kandidátů,“ odůvodnil ústavní soud svůj verdikt.

Zároveň konstatoval, že postupem prezidenta byla porušena ústavní práva kandidátů na přístup k voleným a jiným funkcím za stejných podmínek.

Odmítl i Ficovy poslance

Kiska před třemi lety odmítl pět ze šesti kandidátů, které schválil parlament. Stejně postupoval při dalších dvou kandidátech, kterými byli poslanci vládní strany Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica. Hlava státu odůvodnila jejich odmítnutí nedostatečnou odbornou způsobilostí.

„Senát ústavního soudu se rozhodl vyřešit tuto výjimečnou situaci tak, že vrátí situaci jmenování na úplný začátek. Všichni kandidáti navržení prezidentovi Národní radou Slovenské republiky od roku 2014 zůstávají kandidáty na soudcovskou funkci,“ konstatoval ústavní soud.

V současnosti ústavnímu soudu chybí tři soudci, aby dosáhl plného stavu 13 soudců. Slovenský ústavní soud rozhoduje například o souladu zákonů s ústavou nebo o stížnostech obyvatel a firem na porušení jejich základních práv a svobod.