Žádost dnes devětačtyřicetiletého muže o azyl odmítla spolková republika už v roce 2004. Od té doby se jí ho ale nepodařilo vrátit do země původu, protože muži chybí pas. Úřady Kamerunce opakovaně – celkem 19krát – vyzvaly, aby jim v jejich snaze získat pro něj pas pomohl, ale ten odmítl.

Úřady v Braniborsku, kde muž žije, mu proto odebraly veškeré příspěvky. Muž má ale nadále zajištěné ubytování a dostává poukazy na oblečení a na jídlo. Kamerunci se ovšem takový postup nelíbil a úřady zažaloval. Soudy však daly úřadům za pravdu.

Verdikt Spolkového sociálního soudu bude směrodatný i pro ostatní podobné případy. Případ Kamerunce ukazuje, na jaké obtíže někdy narážejí německé úřady při snaze vrátit do zemí původu migranty, kteří nemají nárok na azyl.