Podle Gardnera by to bylo „šílenství“ a „navýsost pošetilé“, kdyby Washington po půl století změnil svoji zahraniční politiku a začal podporovat další štěpení EU nebo se stal veřejným příznivcem brexitu v Bruselu. „Obzvláště pokud bude brexit tvrdý, zmatečný a neorganizovaný,“ poznamenal Gardner, podle něhož ale toto američtí obchodníci dobře chápou.

„Byl jsem ohromen různými telefonáty mezi nastupující vládou a EU, v nichž bylo první otázkou, která další země po Británii opustí EU,“ prohlásil diplomat a dodal: „Dotaz ukazoval na přesvědčení, že rok 2017 je rokem, v němž se EU rozpadne.“

Gardner varoval, že by Washington neměl naslouchat jen hlasům, jako je hlas britského euroskeptika Nigela Farage, který je s Trumpem ve spojení, protože jde o hlas druhotný a štěpící.

Nastupující americká vláda by podle Gardnera měla naopak vnímat to, že EU se nerozpadá, nýbrž naopak v ní v důsledku připravovaného britského odchodu panuje větší vůle po soudržnosti.