„Tímto bych rád vyjádřil svou vděčnost skotskému lidu za laskavost a velkorysost, kterou mi prokázali v době mého uvěznění i po něm,“ napsal podle BBC v závěti Steinmeyer. V roce 1944 byl jakožto příslušník Pancéřové divize Waffen SS, tedy ozbrojeného křídla Hitlerových ochranných oddílů, zajat ve francouzské Normandii. Bylo mu tehdy 19 let.

Dozorci skotského zajateckého tábora a poté i obyvatelé vesnice Comrie se k Steinmeyerovi chovali tak hezky, že ve Skotsku zůstal ještě sedm let po válce.  Pracoval tam na farmě.

„Tenhle příběh je o vděčnosti Heinricha Steinmeyera. Jeho vděk bude žít dál, protože pomůže starým lidem v Comrie,“ cituje britský list The Daily Mail Andrew Reida z nadace The Comrie Develompent Trust, jíž vděčný esesák dar svěřil.

Heinrich Steinmeyer žil v Německu, do Skotska se ale často vracel.

Heinrich Steinmeyer žil v Německu, do Skotska se ale často vracel.

FOTO: Profimedia.cz

Splněný slib

„Během zajetí byl Heinrich Steinmeyer ohromen laskavostí, s níž k němu Skoti přistupovali, protože jí nečekal. Po válce proto Comrie opakovaně navštěvoval a měl tu dlouholeté přátele. Slíbil, že vesnici odkáže všechno co má,“ dodal Reid. A co Steinmeyer slíbil, také udělal. Převod a prodej majetku podle Reida trval tři roky, protože šlo o „složitý a dlouhý proces“. Teď už jsou ale peníze na svém místě.