Verhofstadt uvedl, že princip podporuje a britští občané by si občanství mohli ponechat výměnou za roční poplatek, jeho výši ale neupřesnil.

„Mnozí říkají, že nechtějí přerušovat své vazby,“ řekl pro list Times. „Líbí se mi ta myšlenka, že lidé, kteří jsou evropskými občany a říkají, že si chtějí občanství ponechat, tu možnost dostanou,“ dodal.

S návrhem, takzvaným dodatkem 882, přišel lucemburský europoslanec Charles Goerens z frakce liberálních demokratů, které Verhofstadt předsedá. Evropský parlament o něm bude hlasovat na konci roku. Goerensův návrh ale žádný poplatek nezmiňuje.

Mohli by bydlet v EU i volit europoslance 

Pokud by s návrhem souhlasily členské státy, v zásadě by to znamenalo, že by britští občané, kteří o to budou stát, měli i po brexitu nadále právo svobodně cestovat v EU a žít v kterékoliv členské zemi.

„Je jednoznačné, že je Británie rozdělená a mnozí lidé si přejí zůstat i nadále součástí Evropy,“ prohlásil Goerens. „Ten nápad zkrátka představuje garanci pro ty, kteří si přejí i nadále zachovat stejná práva, která měli jakožto plnohodnotní občané EU, včetně práva mít bydliště v EU a možnosti volit ve volbách do Evropského parlamentu,“ dodal navrhovatel.

Podle Guardianu po referendu narostl počet Britů, kteří žádají o občanství v zemích EU, aby si zachovali status občana Unie. Do konce srpna si mělo o občanství v 18 zemích EU zažádat minimálně 2800 britských občanů, což představuje 250procentní nárůst oproti roku 2015.