Putin zároveň dekretem nařídil ministerstvu zahraničí, aby o tomto kroku informovalo Organizaci spojených národů (OSN), jež stála u zrodu trestního tribunálu.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Rusko podepsalo úmluvu o zřízení ICC v roce 2000, nikdy ale nepodepsalo dohodu o tom, že se stane členem. Teď reaguje na postoj ICC k situaci na Ukrajině oznámením, že tak ani neučiní.

Rusko Krym nejprve vojensky „zajistilo”, poté tam nechalo vypsat referendum a následně jej anektovalo.

Od září má ICC pravomoci k vyšetřování trestných činů spáchaných od února 2014 v Donbasu a na Krymu. Jelikož Ukrajina neuznává status ICC, musela intervenci mezinárodního soudu schválit ukrajinská vláda. Podle ICC se o ozbrojený konflikt jedná ve chvíli, kdy jeden či více států okupuje jiný stát. Zdali se okupace setkala s ozbrojeným odporem, je podle soudu irelevantní. [celá zpráva]

ICC je první stálý nezávislý mezinárodní trestní tribunál. Sídlí v nizozemském Haagu a jeho úkolem je soudit pachatele zločinů proti lidskosti, genocid a válečných zločinů na celém světě. Může vydávat mezinárodní zatykače a předvolávat účastníky řízení. Pravomoc ICC ale neuznává řada států, mimo jiné Rusko, Spojené státy, Čína nebo Izrael.