Pětatřicetiletý Syřan, kterého DPA označila za válečného uprchlíka, byl prý přesvědčen, že počínání jeho manželky poškozuje jeho mužskou čest. O čtyři roky mladší žena mu hrozila, že ho znovu udá, když jí bude ubližovat. Už v lednu se obrátila na policii poté, co ji manžel opakovaně udeřil hrncem do obličeje.

Obhajoba před soudem argumentovala tím, že muž se nedokázal smířit s odlišným vnímáním role ženy v německé společnosti. Údajně se ho dotklo, že manželka, která na rozdíl od něj umí číst a psát a začala se učit německy, v Německu odmítla setrvat v rámci rodiny v podřízené pozici.

Odsouzený vyhodil z okna postupně všechny tři své potomky - děti dopadly na kamenitou zem z výše bezmála pěti metrů a dvě z nich se ocitly v bezprostředním ohrožení života.

Tímto činem „chtěl vzít své ženě to nejdůležitější; zcela nevinné děti by měly pykat za něco, co udělala jejich matka,” prohlásil při odůvodnění rozsudku soudce Volker Kunkel.

Prokuratura navrhovala pro souzeného doživotní trest. To však soud odmítl s poukazem na to, že děti jsou dnes již zdravé, alespoň pokud jde o jejich fyzický stav. Nicméně psychické následky si nejspíš ponesou do budoucna, připustil Kunkel.