Historická pravda se podle ruských expertů stala obětí „destruktivních akcí” zahraničních centrál a jejich protiruské politiky. Cizina proti Rusku vede dezinformační kampaň a hybridní válku, při níž využívá „historickou negramotnost” ruské mládeže, soudí členové vědeckého týmu. Falzifikaci je podle nich vystaveno šest nejdůležitějších etap sovětských a ruských dějin, jejichž ruskou interpretaci je třeba koordinovaně hájit.

Figuruje mezi nimi i vztah tehdejšího Sovětského svazu k politickým krizím v někdejší Německé demokratické republice, v Maďarsku a v Československu.

Příští rok výročí revoluce

Hájit je také podle autorů koncepce nutné národnostní politiku carského Ruska a SSSR, podíl Sovětského svazu na porážce nacistického Německa za druhé světové války nebo správnou interpretaci paktu Molotov-Ribbentrop, v jehož tajném dodatku se Moskva a Hitlerova třetí říše dohodly na dělení Polska.

Zvláštní pozornost je podle vědeckého týmu nutné věnovat pádu carského režimu a vítězství bolševické revoluce z roku 1917, jejichž sté výročí připadá na příští rok. Toto výročí může odstartovat „pokusy o záměrné zkreslování tohoto historického období”.

Podklady dostala obrana

Vědecká skupina Bezpečnostní rady doporučila, aby v médiích a na internetu byly odhalovány pokusy o falzifikaci dějin a aby se na této kampani podílely i další postsovětské státy a země „blízkého pohraničí”. Účastníci zasedání se rovněž vyslovili pro zřízení „centra pro plánování, organizaci a realizaci strategických informačních operací”.

Hlavní podklady pro doporučení vědecké rady dodal podle Kommersantu ruský generální štáb a ministerstvo obrany.

Rok 1968 je v Rusku stále často podáván jako akce, jež zastavila kontrarevoluci, byť ji odsoudil prezident Boris Jelcin a k mravní odpovědnosti za ni se v roce 2006 přihlásila i současná hlava státu Vladimir Putin. Ruská státní televize odvysílala loni dokument, kde je obrodný proces popsán jako pokus o ozbrojený puč a příprava na vpád NATO. [celá zpráva]