„Není dovoleno rozptýlit popel zesnulých věřících ve vzduchu, v zemi, v moři nebo nějakým jiným způsobem. Popel nemůže být ani uchováván v upomínkových schránkách, špercích nebo dalších předmětech,“ uvedla vatikánská Kongregace pro nauku víry a připomněla, že takové jednání nelze omlouvat sanitárními, společenskými nebo ekonomickými důvody.

Autoři poznamenali, že instrukce vydávají se schválením papeže Františka kvůli „novým ideám, které jsou v rozporu s katolickou vírou“ a které se rozšířily po roce 1963, kdy Vatikán povolil kremaci, ačkoliv stále upřednostňuje pohřbení těla do země. Církev také už tehdy upozornila, že kremace nemůže být popřením víry ve zmrtvýchvstání.

Kongregace nyní dodala, že církev nemůže „trpět postoje nebo dovolit obřady, které zahrnují pomýlené myšlenky o smrti, jako je považování smrti za definitivní zničení osoby, nebo za chvíli splynutí s matkou přírodou či vesmírem, nebo za fázi v cyklu obnovení, nebo za definitivní osvobození od tzv. žaláře těla“.

Vatikán v instrukcích připomněl, že katolíkům, kteří si zvolí kremaci „z důvodů, jež jsou v rozporu s křesťanskou vírou“, musí být křesťanský pohřeb odepřen.