Janusza Kaletu, dnes už bývalého biskupa, papež František počátkem měsíce kvůli dlouholetému neskrývanému vztahu se ženou odvolal ze zastávaných církevních funkcí a zároveň ho postavil mimo kněžský stav. Kaleta podle médií vedl bouřlivý život s několika atraktivními partnerkami  a s tou poslední se rozhodli pro dítě metodou umělého oplodnění in vitro, kterou oficiálně katolická církev v Polsku zakazuje.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Lidovci jako možný jazýček na vahách

Ve skutečnosti jde o majetky

„Hlava Vatikánu  v jeho případě zasáhla rozhodně a rychle, ale v žádném případě to neřeší problém katolické církve s dvojím životem nejen hierarchie, ale i stále většího počtu polských farářů,“ napsal portál Natemat.pl.

Ačkoliv katolická církev už tisíc let tvrdí, že zavedení celibátu bylo podmíněno zachováním kultovní a rituální čistoty kněží, ve skutečnosti tím sledovala „jen vlastní materiální zájmy“, uvedl Natemat.pl. Do zavedení celibátu totiž platilo, že děti ženatých kleriků dědily po otcích majetek. Vatikán nechtěl už dále přihlížet tomu, jak se synové kněží rovněž stali knězi, ale žili světským životem a bohatství po otci  připadlo jim.

Zákaz ženění katolických duchovních  znamenal, že po jejich smrti  připadl majetek, který vlastnili, automaticky církvi.

Trnitá cesta k dědictví

Tak je tomu fakticky i dnes, i když jsou případy, že děti kněží zdědily alespoň část majetku po otcích, ale cesta k němu bývá obvykle trpká a zdlouhavá. V Polsku se hodně hovoří o případu Waldemara Irky, vysokého církevního hodnostáře a rektora Papežské univerzity ve Vratislavi, který před čtyřmi lety náhle zemřel  a jeho honosnou soukromou vilu, auto a značné úspory v celkové hodnotě kolem 13 miliónů korun zdědila církev.

Irka byl přitom otcem pětiletého syna, což následně potvrdily i testy DNA, a jeho matka zdlouhavou soudní cestou nedávno dodatečně získala pro něj část dědictví.

Porušování zásady celibátu je podle sociologa Jozefa Baniaka z Mickiewiczovy univerzity v Poznani natolik rozšířené, že se tomu až nechce věřit. Podle posledních průzkumů více než 66 procent z 30 200 polských kněží žije nebo žilo v trvalých svazcích se ženami a 15 až 17 procent z nich má s nimi jedno nebo více dětí. Navíc tento trend v posledním období výrazněji sílí.

Hříšníky nejčastěji přeloží

Portál Natemat.pl. zároveň napsal, že celibát je mezi polskými kněžími v podstatě už  jen formalita a církevní hierarchie řeší jen ty případy duchovních žijících se ženami a majících s nimi děti, které se dostaly do médií nebo jsou kolem nich nějaké velké aféry.

Takoví hříšníci bývají obvykle přeloženi do jiné farnosti, vzdálené i několik set kilometrů od „jejich“ žen a dětí, a jen výjimečně je vylučují z kněžského stavu. „Zkrátka jde o to, aby po nich nedědily ženy a děti, ale církev jako celek, jak je tomu ostatně už po několik staletí,“ napsal Natemat.pl.