Zmizení skleněné schránky s kusem látky potřísněným krví papeže Jana Pavla II. si jeden z farníků kolínského dómu všiml v neděli. Policie zatím nemá žádné informace, které by ji mohly přivést na stopu pachatele.

"Materiální hodnota je nízká, obrovská je ztráta duchovní," uvedl probošt katedrály Gerd Bachner.

Relikviáře jsou schránky, které uchovávají ostatky svatých. Mohou to být zbytky kostí, vlasů, kapky krve, ale i pozůstatky oděvů či předmětů, kterých se světci za života dotýkali.

Jan Pavel II., původním jménem Karol Wojtyla, byl papežem v letech 1978 až 2005. V roce 2011 jej blahořečil jeho nástupce v úřadu Benedikt XVI. O tři roky později Jana Pavla II. prohlásil za svatého papež František.