Z loňských žadatelů o azyl ve věku mezi 20 a 64 lety, kteří o výjimku usilovali, jich ale tuto výjimku získala jen třetina. Švédská televize uvedla, že práci dosud našlo 494 žadatelů o ochranu.

"O azyl ve Švédsku (minulý rok) požádal obrovský počet lidí. Abychom je dokázali všechny zaregistrovat, museli jsme snížit prioritu jiných úkolů, to se týkalo i oblasti hledání práce," sdělila televizi Lisa Bergstrandová z přistěhovaleckého úřadu.

Pokud chce běženec ve Švédsku pracovat ještě před udělením právní ochrany a povolení k pobytu, musí podle webu přistěhovaleckého úřadu splnit tři podmínky - požádat o azyl, mít příznivý výhled na udělení azylu a prokázat se platnými doklady či jinými věrohodnými identifikačními dokumenty.

Pokud migrant azylový status nezíská, případně o něj nepožádá, a v zemi chce i tak pracovat, musí vedle zlegalizování svého pobytu požádat o řádné pracovní povolení. Pro získání práce je pak často klíčová znalost švédštiny.