Za hlavní důvod vzniku označil obavy z Ruska s tím, že ve Smolensku, kde v roce 2010 při letecké katastrofě zahynul prezident Lech Kaczyňski s doprovodem, se „Polsko stalo první velkou obětí ruského státního terorismu, jehož cílem bylo zlikvidovat polské vedení“.

Zhruba 18 tisíc příslušníků domobrany tvořené studenty policejních akademií, hasiči i členy občanských iniciativ bude už záhy připraveno zajišťovat bezpečnost obyvatel, např. při organizování hromadných evakuací. Oddíly domobrany budou současně pravidelně poskytovat logistickou podporu polské armádě.

Členové domobrany podle Macierewicze už začínají s výcvikem, v jehož rámci se naučí používat zbraně a uplatňovat vojenskou taktiku a techniku první pomoci.

„Do konce roku 2019 bude mít domobrana 35 tisíc členů a její brigády budou působit ve všech 16 vojvodstvích,“ zdůraznil ministr.