Konkrétní návrhy z této schůzky zatím nevzešly, probírat by se měly až na červnovém summitu. Závěrečné společné prohlášení ale uvádí, že pro členské země se stává prioritou rychleji získat "digitální důkazy".

V této souvislosti se zmiňuje užší spolupráce se třetími zeměmi a s poskytovateli služeb, kteří v EU působí. Potřebné jsou podle textu také přímé kontakty těchto firem s institucemi, které v členských zemích unie odpovídají za bezpečnost obyvatel.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) poznamenal, že bude požadovat přesné vysvětlení. "Tady to zaznělo jen velmi vágně a já budu chtít, aby se to rozvedlo," řekl Chovanec. Ve snaze chránit soukromí bude podle něj třeba "na lékárnických vahách" odměřovat, k jakým informacím by mohly mít bezpečnostní služby přístup.

Současně varoval, že bez lepšího sdílení informací mezi evropskými zeměmi nebude boj s terorismem úspěšný. „Bez sdílení dat nejsme schopni bojovat s terorismem. Na profesionální bázi musí začít pracovat bezpečnostní složky Evropy. Musíme také striktně vědět, kdo do Evropy přichází,“ řekl ministr.

Ministři požadují rychlé přijetí protiteroristických návrhů předložených už Evropskou komisí. Jde o opatření od systematických kontrol na vnějších hranicích schengenského prostoru, přes změny v pravidlech získávání a držení střelných zbraní, opatření proti padělatelům dokumentů až po nová pravidla týkající se výměny dat o lidech ze zemí mimo EU, které odsoudily unijní soudy nebo přijetí jmenného rejstříku pasažérů leteckých spojů.