„Neúčastnit se tohoto systému je podle mne špatná reakce,” řekl Schulz. Imigrační krize podle něj vyžaduje společné evropské řešení a EU by se měla nyní zaměřit na ochranu vnějších hranic a právě na redistribuci uprchlíků z registračních středisek.

Slovensko povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků v EU napadlo u Soudního dvora EU, žalobu proti kvótám podalo také Maďarsko. Česko, které při hlasování ministrů vnitra členských států EU o zavedení povinných kvót na přemístění uprchlíků bylo rovněž proti, vůči tomuto rozhodnutí nehodlá podnikat právní kroky.

Klíčová je podle něj rovněž otázka bezpečnosti. „Parlament vyzval jednotlivé země, aby co nejvíce spolupracovaly při výměně informací o teroristických hrozbách a aby ostatním zemím nebránily v přístupu k tomu, co vědí. Shromažďování dat je jedna věc a výměna druhá,” podotkl Schulz.

Odmítl ale rušení nebo zmenšování schengenského prostoru volného pohybu. „Znovuzavedení systematických kontrol na hranicích nebo vyloučení některých zemí ze Schengenu by nebylo příliš smysluplné,” dodal předseda EP.

Schulz již v rozhovoru s německým deníkem Die Welt uvedl, že žádná země nemůže zvládnout sama výzvy, jakou je migrační krize. Jedinou možností je podle něj spolupracovat v rámci Evropské unie. Té podle něj hrozí rozpad a její zastánci musí bojovat, aby ji udrželi. Nebezpečím je podle něj především vzestup populismu a nacionalistické reakce na migrační krizi.

„Evropská unie je v nebezpečí. Nikdo nemůže říct, zda bude existovat v této formě za deset let,” uvedl Schulz. „Pokud ji chceme, musíme za ni velmi tvrdě bojovat,” dodal.