Státní společnost SpecStroj spadající pod ministerstvo obrany obvinila subdodavatele, firmu RusAljansStroj, že utratila bez řádné kalkulace osmdesát procent z rozpočtu a práce se zastavily.

„Výstavbě vojenských objektů na Šmidtově mysu hrozí přerušení. V roce 2014 Generální ředitelství inženýrských prací vybralo v konkursu jako subdodavatele firmu RusAljnasStroj, která má značné zkušenosti s prací v Arktidě. Byly všechny důvody věřit, že subdodavatel splní požadované zadání. I když ale dostal nejvyšší možnou zálohu (80 procent), nevyúčtoval náklady a neprovedl práce,“ sdělil SpecStroj v pondělí v prohlášení pro tiskovou agenturu TASS.

Specstroj proto smlouvu vypověděl a řízení výstavby se ujal sám. RusAljansStroj ale zakázal svým zaměstnancům opustit pracoviště a na rozestavěných objektech dochází k potyčkám. Pracovníci stavebních firem jsou vystaveni hrozbám fyzických útoků a odpojení pitné vody. Do věci se podle TASS vložila vojenská policie. Lidé pracují bez výplaty, bez řádného stravování a bez možnosti odjet.

”Zatímco si stavební firmy vyjasňují vztahy, lidé přemýšlejí o jediném - jak se s Arktidy dostat domů,” napsala na svém webu rozhlasová stanice Echo Moskvy.

Ruský plán ovládnout Arktidu

Ambiciózní plán na vojenské zabezpečení severních oblastí Ruska je součástí nové ruské vojenské doktríny, kterou Moskva podpořila miliardovými investicemi do infrastruktury.

Rusko si dlouhodobě klade nároky na značnou část Arktidy a snaží se je podpořit masivní výstavbou vojenských zařízením, přičemž obnovuje starší z dob SSSR a buduje nová. Staví se na Šmidtově mysu a Wrangelově ostrově na Čukotce, na nedalekých Novosibirských ostrovech, na ostrovech Severní země v Krasnojarském kraji a na souostrovích Nová země a Země Františka Josefa na severu evropské části Ruska.

Celkový objem investic vložených do stavby severských vojenských objektů převyšuje částku devět miliard rublů (3,5 miliardy Kč), RusAljansStroj dostal z této sumy třetinu.

Podle společnosti Stratfor zabývající se strategickými studiemi ale výstavba pokračuje. Rusko se soustřeďuje zejména na zajištění infrastruktury byvších základen a jejich modernizací. Budují se nové přístaviště, silnice i potrubí, ale na ostrově Kotelnyj vzniká i nová základna. Doplňuje i letiště ze sovětských dob na Alexandřině zemi. Plyne to ze satelitních snímků.

Stratfor upozorňuje na extrémní komplikace, které způsobuje výstavba a udržování sjízdných komunikací v Arktidě. Zmiňuje však i značnou převahu Ruska nad USA v ledoborcích v poměru 41 ku třem, přičemž USA má jeden z ledoborců mimo službu a další plánuje zrušit.

Podle TASSu Rusko dislokovalo v Arktidě peruť bezpilotních letadel Orlan 10 a Forpost. Působí ze základně na Čukotce u Anadyru.

Ruský plán na rozšíření bývalých sovětských základen v Arktidě a vybudování nových vyvolal na Západě značné obavy. Psalo se o nové studené válce i objevily se spekulace, že by spory mezi zeměmi nárokujícími si části Arktidy mohly vést ke třetí světové válce.  [celá zpráva]

Obavy vzrostly na konci října po dokončení základny na Alexandřině zemi.[celá zpráva]