Kněz Krzysztof Charamsa se k homosexualitě přiznal začátkem října, krátce před začátkem synody (sněmu biskupů) o manželství a rodině. Vystoupil na tiskové konferenci, kde veřejnosti zároveň představil svého partnera.

Teolog dlouhodobě kritizoval odmítavý přístup katolické církve k homosexualitě a přiznání vlastní orientace bylo vyvrcholením jeho boje za práva gayů a leseb.

Církev ho v reakci na to nejprve zbavila všech funkcí ve Vatikánu.

Rozhodl biskup

Jelikož dostal Charamsa kněžské svěcení v pelplinské diecézi v Polsku, byl pak jeho další osud v rukou tamního biskupa Ryszarda Kasyny.

Ten nejprve kněze jen napomenul, nicméně později došel k závěru, že nijak nezměnil své chování a suspendoval ho.

Nesmí nosit kněžský háv a nesmí udělovat svátosti. Podle prohlášení diecéze "je cílem trestu to, aby Charamsa skutečně napravil svůj život". Trest může být zrušen, pokud se Charamsa "navrátí k učení církve a Kristovu kněžství".