Z posledních výsledků vyšetřování nehody vyplynulo, že měl Lubitz psychické potíže a problémy se zrakem. Bál se, že nakonec oslepne a přijde o zaměstnání. Během pěti let navštívil více než čtyři desítky lékařů, mnozí mu nedoporučili dál létat.

To, že se jeho psychický stav zhoršoval a měl sebevražedné sklony, potvrdil i düsseldorfský státní zástupce Christoph Kumpa. Krátce před osudným letem zjišťoval, jak si opatřit smrtelně jedovaté látky. Zřejmě uvažoval nad jinými možnostmi, jak ukončit život.

Do vyhledávače svého počítače zadal pojem „living will", což je předem sepsaný projev vůle ohledně léčebného postupu v situaci, kdy už vážně nemocný člověk není schopen komunikovat s lékaři.

Na internetu navíc hledal způsoby, jak si opatřit kyanid draselný (cyankáli), diazepam a smrtelné kombinace léků.