V kategorii dětí a mládeže byl zaznamenaný mírný nárůst kuřáků. Ochaba označil za zneklidňující navýšení mladistvých kuřáků na druhém stupni základních škol. V případě středoškoláků je trend stabilizovaný. Zkušenosti s cigaretami však má 45 až 50 procent středoškoláků.

„Nejsou to všichni každodenní kuřáci, ale jsou to kuřáci, kteří by se v budoucnu mohli stát pravidelnými,“ dodal.

Na Slovensku se nedávno zvýšila cena cigaret a podle Ochaby by to mohlo ovlivnit počet kuřáků. „Podle údajů světové banky a jiných ekonomických institucí je cena jedním z výrazných faktorů, které ovlivňují spotřebu,“ konstatoval s tím, že to závisí na sociálním zázemí spotřebitele. Připustil však, že hodně kuřáků patří do sociálně slabších skupin.

V Česku jsou počty kuřáků i trendy mezi mladými podobné jako na Slovensku. Podle loňského průzkumu v ČR kouří zhruba 30 procent lidí nad 15 let. Mezi mladými od 15 do 18 let je ale až 40 procent kuřáků.