Průměrná výše důchodu dosahuje na Slovensku 400 eur (11 tisíc Kč). Rakousko jim však doplatí penzi do zákonem stanoveného minimálního příjmu ve výši 857 eur a 73 centů (23 500 Kč). Pro manžele ve společné domácnosti je tato částka určena na 1286 eur (přes 35 tisíc Kč).  Podmínkou je minimálně pětileté trvalé bydliště na území Rakouska.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Deníku Sme to potvrdil mluvčí Spolkového ministerstva práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele Norbert Schnurrer.

Platí to i pro Slováky, kteří v Rakousku nikdy nepracovali. O zmíněnou formu sociální dávky musí v Rakousku požádat a doložit své příjmy. Podmínkou je důchodový věk, který je v Rakousku u mužů 65 let a u žen 60 let.

Pokud je někomu přiznaná zmíněná sociální dávka, nemusí platit poplatky za léky v lékárnách, je osvobozen od placení koncesionářských poplatků za rozhlas a televizi a může požádat o snížení poplatku za pevnou linku. Další slevy jim poskytnou rakouské železnice, autobusové společnosti, plovárny či sociální služby.