Svatořečení začalo na slavnostně vyzdobeném Svatopetrském náměstí úderem 10.00 SELČ. Prostor zkrášlilo 30 tisíc růží, které dodal Ekvádor. Slavnostní ceremonii bylo přítomno 150 kardinálů, 700 biskupů a arcibiskupů. Náměstí zaplnilo kolem 180 tisíc lidí, neodradil je ani déšť.

Pohled na zaplněné svatopetrské náměstí a třídu Via della Conciliazione během obřadu svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II.

Pohled na zaplněné svatopetrské náměstí a třídu Via della Conciliazione během obřadu svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II.

FOTO: Max Rossi, Reuters

Prefekt vatikánské kongregace pro blahořečení a svatořečení Angelo Amato třikrát požádal papeže o svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. Podle tradice stačí jedna žádost, trojnásobná žádost o kanonizaci znamená "důležitost této slavnostní chvíle".

Svatopetrské náměstí

Svatopetrské náměstí

FOTO: Stefano Rellandini, Reuters

Papež František poté oznámil: "...prohlašujeme blahoslavené Jana XXIII. a Jana Pavla II. za svaté a přijímáme je mezi svaté. Stanovujeme, že je má takto uctívat celá církev. Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého."

Papež se během příchodu na kanonizační obřad dotýká sochy panny Marie s Ježíškem.

Papež se během příchodu na kanonizační obřad dotýká sochy panny Marie s Ježíškem.

FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters

Po těchto slovech se do oltáře vložily relikvie dvou nově svatořečených papežů ve schránce ze zlaceného a stříbřeného bronzu 41 centimetrů vysokých. U Jana Pavla II. to je jeho krev, která posloužila i během jeho blahořečení v roce 2011. Krev mu byla odebrána v posledních dnech jeho života.


FOTO: Andrew Medichini, ČTK/AP

U Jana XXIII. to je kousek jeho kůže, který byl použit během jeho blahořečení v roce 2000 (blahořečen byl společně s Piem IX.) a který byl získán během přemístění jeho těla do hlavních prostor chrámu sv. Petra.

Prefekt vatikánské kongregace pro blahořečení a svatořečení Amato poté papeži Františkovi poděkoval a požádal ho, aby oficiálním dokumentem potvrdil kanonizaci, která skončila za chvalozpěvu Gloria.

Papež František líbá relikviář s kůží papeže Jana XXIII.

Papež František líbá relikviář s kůží papeže Jana XXIII.

FOTO: Stefano Rellandini, Reuters

Svatořečení se zúčastnilo kolem stovky oficiálních delegací včetně 40 šéfů států a vlád. Do Říma přicestovalo podle různých odhadů až dva milióny lidí. Ceremonii prostřednictvím obrazovek sledovaly na celém světě asi dvě miliardy lidí.

Papež František přebírá relikviář s krví papeže Jana Pavla II. z rukou Floribeth Mora, kostarikánské ženy, jíž začala postupně mizet neoperovatelná výduť na mozku poté, co se k němu modlila o pomoc, když sledovala přenos jeho blahořečení v květnu 2011.

Papež František přebírá relikviář s krví papeže Jana Pavla II. z rukou Floribeth Mora, kostarikánské ženy, jíž začala postupně mizet neoperovatelná výduť na mozku poté, co se k němu modlila o pomoc, když sledovala přenos jeho blahořečení v květnu 2011.

FOTO: Gregorio Borgia, ČTK/AP

Na mši se podílelo 150 kardinálů a 700 biskupů. Asi 700 kněží poskytovalo na Svatopetrském náměstí svaté přijímání, dalších asi 200 jáhnů činilo to samé na třídě Via della Conciliazione, která ústí na náměstí.

Oba kanonizovaní papežové  jsou považováni za nejoblíbenější a nejvlivnější hlavy katolické církve v novodobých dějinách.

Kanonizaci sleduje celý svět: Filipínské děti oblečené do papežských klerik se vezou v papamobilu, který požil papež Jan Pavel II. při své návštěvě Manily v roce 1995.

Kanonizaci sleduje celý svět: Filipínské děti oblečené do papežských klerik se vezou v papamobilu, který použil papež Jan Pavel II. při své návštěvě Manily v roce 1995.

FOTO: Erik De Castro, Reuters