„Vystoupení na lavici ve slavnostním stanu mělo blízký přirozený vztah ke služebním povinnostem žalující," zněl verdikt správního soudu ve Stuttgartu.

Učitelka žalovala spolkovou zemi Bádensko-Württembersko, která jí odmítala platit bolestné. Nechtěla totiž uznat, že tanec na pivní lavici patří mezi povinnosti učitelky. Žena byla s pochroumanými zády měsíc v pracovní neschopnosti.

„Je to normální a společensky vhodné“

Soud uznal, že je "normální a společensky vhodné", když návštěvník pivního stanu tančí na lavici. Učitelka by se prý příliš stranila kolektivu žáků, kdyby se ke křepčení odmítla připojit.

Učitelka byla s třídou na školním výletě v květnu 2012. Na programu byla i návštěva jarních slavností a po nich učitelka zašla s některými žáky do pivního stanu. V těchto zařízeních se tancuje za doprovodu živé hudby, a to často i na lavicích.