Italové vyšli v posledních dnech do ulic na protest proti úsporné politice vlády již několikrát. V pondělí stávky vyhlášené odborovým svazem pracujících v dopravě ochromily hromadnou dopravu ve velkých městech, jako jsou Řím, Milán, Neapol a Turín. Jindy zase italskými městy pochodovali studenti či obchodníci zablokovali některé nájezdy na dálnice.

Italský prezident Giorgio Napolitano v souvislosti s protesty varoval před nebezpečím sociálních nepokojů. Široké vrstvy obyvatelstva se podle něj ocitly v tíživé situaci, a proto je potřeba podniknout taková opatření, která by jim pomohla. Prezident vyzval vládu Enrica Letty k rychlému přijetí potřebných reforem.

Inspirátorem protestů se stalo „Hnutí vidlí” založené skupinou sicilských sedláků, kteří žádali větší pomoc od kabinetu. Jejich akce ale postupně přerostla v širší hnutí vyjadřující nespokojenost s nejrůznějšími institucemi.