Rehabilitací Jana Antonína Bati totiž soud vytvořil prostor pro finanční odškodnění Baťových dědiců. Soudce Peter Šramko to hodnotí jako zpochybnění platných dekretů čs. prezidenta Edvarda Beneše, o něž se opíralo poválečné Československo.

Podle Šramka neměl bratislavský soud pravomoc o této záležitosti rozhodovat. „Jedinou právní možností, jak otevřít tyto rozsudky, je podání k Ústavnímu soudu, který by nejdřív musel rozhodnout, že Benešovy dekrety nejsou v souladu s ústavou nebo mezinárodními úmluvami,“ uvedl Šramko. S tímto argumentem souhlasí i ústavní právník Peter Kresák, podle nějž by do celé záležitosti nyní mělo zasáhnout ministerstvo spravedlnosti a generální prokuratura.

Rodina Baťových na vycházce - Baťa byl přísný otec.

Rodina Baťových na vycházce - Baťa byl přísný otec.

FOTO: archív Lenky Bobíkové

Ústavního právníka Jána Drgonce zneklidňuje, že ale ministerstvo spravedlnosti v záležitosti nic nepodniklo. „Kromě Slovenska snad na této planetě neexistuje stát, který tímto způsobem nakládal s hrozbou, že bude platit. To je neuvěřitelné,“ poznamenal.