Diktátorem podepsaný text se našel ve fondech berlínského Tajného státního archivu pruského kulturního vlastnictví a nález zveřejnil magazín jeho nadace. Zákon o pouhých čtyřech paragrafech z 24. dubna 1933 – ani ne tři měsíce po uchopení moci nacisty – zřizoval Tajnou státní policii-Úřad Pruska.

Organizace zprvu nesla zkratku gestapa (Geheime Staatspolizei-Amt Preussens). Nechvalně proslulé označení gestapo (Geheime Staatspolizei) získala až rok poté, kdy pod ni přešly i další speciální policejní jednotky z ostatních německých zemí.

Na spodním okraji druhého listu dokumentu stojí poznámka: „Výše zmíněný zákon, schválený pruským státním ministerstvem, je tímto vyhlášen. V Berlíně, 26. dubna 1933. Říšský kancléř.“

Měl ho vyhlásit Göring

Podle historiků však Hitler neměl vůbec právo takový zákon vyhlásit – měl to udělat jiný nacistický pohlavár, Hermann Göring, jako tehdejší pruský ministerský předseda. To si nacisté také už tenkrát uvědomili, a tak byl Hitlerův podpis po vyhlášení jednoduše přeškrtnut a signoval ho dodatečně Göring.

„Správně by musel být vyhotoven nový zákon,“ vysvětlil podle deníku Die Welt archivář Paul Marcus. „To, že byl Hitlerův podpis potom prostě škrtnut a na stejném dokumentu nahrazen Göringovým podpisem, vypovídá o bezskrupulózním nakládání nacistů s právem a zákony,“ dodal.

Zákon samotný byl podle Die Welt záměrně formulován velmi volně, aby umožňoval všechny formy policejní zvůle. Novému úřadu umožňoval vstupovat do jakéhokoli policejního řízení a fakticky ho nadřazoval všem policejním jednotkám v Prusku, nejvýznamnější a největší zemi meziválečného Německa.

Spolu s originálem tohoto dokumentu nalezli němečtí archiváři i další původní text zákona týkající se gestapa z konce listopadu 1933, který pruskou tajnou policii jako „samostatnou linii správy“ podřizoval přímo ministerskému předsedovi Pruska.