„Bůh je také vězeň, nezůstává mimo celu, je tam s nimi, je vězněm našeho sobectví, našich systémů, mnohých nespravedlností uplatňovaných, aby byli potrestáni ti nejslabší, zatímco velké ryby si plavou svobodně,” citovala agentura AFP z papežova projevu. Připravený text doplňoval ještě o další improvizované výroky.

„Nedávno jste hovořili o spravedlnosti usmíření, ale také o spravedlnosti naděje a otevřených dveřích a obzorech, a to není utopie. Je možné to uskutečnit, i když to není snadné kvůli našim slabostem, které jsou všudypřítomné. Ďábel je všude stejně jako pokušení, ale musíme se snažit,” uzavřel papež podle AFP.