Ze zprávy plyne, že 3,6 miliónu lidí žijících poblíž londýnského letiště Heathrow čelí o deset až dvacet procent vyššímu nebezpečí srdečních chorob, i když hluk nemusí být jedinou příčinou. Anna Hansellová, která vedla výzkumný tým, řekla: „Přesná role vystavení hluku u nemocí ještě nebyla zjištěna. Je ale velmi dobře možné, že k tomu přispívá zvyšováním krevního tlaku nebo rušením spánku. Hluk vyvolává leknutí, a když jste mu vystaveni, vzroste tep i krevní tlak.“

Podle ní se ale musí ještě hlouběji prozkoumat, jak na zhoršení zdraví působí hluk ve dne a jak v noci.

Tým se zaměřil na lidi žijící v místech, kde hluk od letadel překračuje 50 decibelů.

Zpráva ale současně uvedla, že vzhledem k přísnějším hlukovým normám, jen málo lidí čelí hluku od letadel přes 63 decibelů, i když strojů na nebi přibylo.

V nemocnicích jsou častěji

Výzkum potvrzuje i nezávisle prováděná studie v USA otištěná ve stejném čísle časopisu. Podle té jsou do nemocnic s kardiovaskulárními chorobami častěji přijímáni lidé žijící v blízkosti 89 letišť v USA.

Podle profesora Kevina McConwaye z Open University ale přesto ještě nelze říci, že hluk z letadel vyvolává srdeční choroby a infarkty, i když zprávu ocenil. Oba týmy využívaly data plošná data na základě geografických oblastí a ne podle individuálních případů. Proto se budou dělat další výzkumy.