Sever Německa zažívá podobně ničivé povodně jako v roce 2002. V pátek ráno byla hladina Labe v braniborském Mühlbergu 986 cm – jen o dvanáct centimetrů méně než před jedenácti lety. „Bude to těsné,“ oznámilo v noci na pátek braniborské ministerstvo vnitra.

Lidé plují v člunu k domku zatopeném na předměstí Drážďan.

Lidé plují ve člunu k domku zatopenému na předměstí Drážďan.

FOTO: Jens Meyer, ČTK/AP

Zaplavené překladiště v přístavu Riese na Labo

Zaplavené překladiště v přístavu Riese na Labi

FOTO: Thomas Peter, Reuters

V Sasku již Labe svého maxima dosáhlo. V Drážďanech hladina ve čtvrtek dlouho setrvávala na úrovni 8,76 metru a nedosáhla očekávaných devíti metrů. Ráno byla situace stabilní a řeka poklesla o 20 centimetrů.

Obyvatelé Dolního Saska proto doufají, že nynější povodeň nedosáhne takové zkázy, před jakou úřady ještě před dvěma dny varovaly. V obzvláště ohroženém městečku Hitzacker je podle nejnovějších propočtů očekávána kulminace v úterý a ve středu na 7,65 metru. To je o 1,15 metru níže, než vodohospodáři uváděli přede dvěma dny. Situace v Mühlbergu ovšem optimismus tlumí.

Čištění drážďanských ulic u historického mostu Modrý zázrak

Čištění drážďanských ulic u historického mostu Modrý zázrak

FOTO: Jens Meyer, ČTK/AP

Ulice v Pasově znečištěná bahnem a topným olejem

Ulice v Pasově znečištěná bahnem a topným olejem

FOTO: Michaela Rehle, Reuters

Situace je napjatá i v Sasku-Anhaltsku. Hladina Sály v Halle sice stále klesá, vývoj ve městě je ale podle krizového štábu nadále vážný.

V Bavorsku se již podařilo obnovit spojení s Deggendorfem, který odřízl Dunaj. V jednom směru je otevřená dálnice A 92 do Plattingu, nadále jsou ale nesjízdné silnice do Pasova a Řezna.

Odvážení odpadu z Pasova

Odvážení odpadu z Pasova

FOTO: Michaela Rehle, Reuters

Čištění ulice v Pasově

Čištění ulice v Pasově

FOTO: Michaela Rehle, Reuters

V Pasově pokračuje likvidace následků škod, odváží se zničené vybavení a odstraňuje bahno z ulic. Problémem je znečištění uniklým topným olejem.

Obyvatel zaplaveného domu v Drážďanech

Obyvatel zaplaveného domu v Drážďanech

FOTO: Jens Meyer, ČTK/AP