Když se papež objevil, tleskali a skandovali "Ať žije papež". Na jednom z transparentů stálo: "Milujeme vás". Na dalších byla poděkování v italštině či v papežově rodné němčině: "Grazie" a "Danke".

Papež, hovořící z okna Apoštolského paláce v několika jazycích, jménem církve vyzval všechny její členy k obnově, tedy aby se "obrátili k Bohu a odvrátili od pýchy a sobectví". Vybídl také věřící, aby se modlili za něj i za jeho nástupce.

Zaplněné vatikánské náměstí

Zaplněné Svatopetrské náměstí ve Vatikánu

FOTO: ČTK/AP

Pontifik oděný v tradičním bílém rouchu vyzval katolíky, aby se nebáli bojovat proti zlu, aby odmítali pokušení a učinili víru středobodem svého života. "Děkuji, že jste přišli v tak hojném počtu, je to znamení lásky a duchovní blízkosti, které jste mi projevili v těchto dnech," řekl Benedikt. Dav odpověděl skandováním "Viva il papa!" (Ať žije papež!), než se po doznění svatopetrských zvonů rozešel.

Věrní příznivci papeže Benedikta XVI. drží transparent s jasným vzkazem Děkujeme. Papež na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu přednesl svoji předposlední modlitbu Anděl Páně.

Věrní příznivci papeže Benedikta XVI. drží transparent s jasným vzkazem Děkujeme. Papež na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu přednesl svoji předposlední modlitbu Anděl Páně.

FOTO: Max Rossi, Reuters

Římské úřady předem odhadovaly, že na jedno z posledních Benediktových veřejných vystoupení dorazí kolem 150 000 lidí, tedy asi trojnásobek obvyklého počtu. K udržení pořádku a zajištění bezpečnosti byla nasazena více než tisícovka policistů a velký počet zdravotníků.

Zaplněné Svatopetrské náměstí ve Vatikánu

Zaplněné Svatopetrské náměstí ve Vatikánu

FOTO: Tony Gentile, Reuters